Zbiornik pionowy podziemny.
Dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m licząc od powierzchni gruntu do górnej krawędzi zbiornika.

Przykładowe zastosowania:
Obudowa separatora,
Obudowa oczyszczalni,
Zbiornik na wodę, nieczystości,
Zbiornik na deszczówkę.

Materiał: Polietylen

Podstawowe parametry

Pojemność
całkowita
MasaGrubość
ścianki
Średnica
włazu
Wysokość
1 m323 kg6,5 mm605 mm1,35 m
Dokumentacja