Zasobnik kablowy VENKON ZK1

Zasobnik kablowy do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych, instalowany na zakończeniach tras kabli telekomunikacyjnych.

Opis i zastosowanie zasobnika

Zasobniki przeznaczone są do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi muf złączeniowych (dotyczy zasobników z miejscem na mufę) oraz niezbędnych nadmiarów kabli telekomunikacyjnych układanych w rurociągach kablowych. Służą jako magistrale, punkty rozgałęzienia oraz łączenia się wszelkich kabli o przeznaczeniu telekomunikacyjnym.

Warunki techniczne do zastosowania zasobnika

Zasobnik może być stosowany praktycznie w dowolnych miejscach instalowania rurociągu kablowego i przykrywany jest warstwą ziemi o standardowej wysokości 0,7 metra lub innej.

Zasobnik umożliwia mułoszczelne wprowadzenie rur rurociągu kablowego przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki U32 lub U40, zaciągnięcie kabli telekomunikacyjnych oraz ułożenie zapasów kabli wraz z osłonami złączeniowymi.

Zasobnik przed zasypaniem należy przykryć arkuszem folii, wystającym co najmniej o 200 mm poza obrys zasobnika. Na folii należy ułożyć odcinki taśmy ostrzegawczej stosowanej w danym rurociągu kablowym.

Opis techniczny zasobnika

Zasobniki kablowe mają postać pionowej skrzynki z okrągłym włazem. Składają się z korpusu, rury wewnętrznej wzmacniającej konstrukcję oraz uszczelki. Zasobniki mogą być wyposażone w miejsca na mufę złączeniową.

Korpus zasobnika oraz pokrywa wykonane są jako monolityczne odlewy w technologii odlewania rotacyjnego. Polietylenowa rura podporowa jest elementem zakupionym z firmy zewnętrznej. Uszczelka jest produkowana na zlecenie firmy RotoLeader.

Pokrywa zasobnika została zaprojektowana wg PN-EN 124:2000 na przeniesienie obciążenia 15kN tj. klasy A15. Korpus zasobnika przenosi siłę z pokrywy oraz ciśnienie otaczającej ziemi. Dopuszczalny jest zarówno ruch pieszy jak i ruch kołowy. Potwierdzeniem spełniania tych właściwości są raporty z badań wytrzymałościowych i certyfikat Centino CERT.

Dopuszcza sie stosowanie pokryw i włazów innych producentów pod warunkiem dopasowania geometrycznego. Pokrywy i włazy powinny być zgodne z PN-EN 124 oraz klasy minimum A15. Wszelkie przypadki obciążeniowe, które nie zostały przewidziane w raportach obliczeniowych powinny zostać obliczone przez projektanta.

Budowa

1) Pokrywa
2) Korpus
3) Uszczelka
4) Rura wspornikowa

Wymiary i kształty

Dokumentacja

Zapraszamy do współpracy firmy, które podejmą współpracę w ramach promowania i sprzedaży naszych produktów z branży budownictwa drogowego.