Zasobnik kablowy VENKON ZK1 Naprawczy

Zasobnik naprawczy umożliwia wprowadzenie istniejącej rury z kablem do zasobnika bez konieczności przecinania kabla.

Opis i zastosowanie zasobnika

Zasobniki kablowe pełnią funkcję ochrony przed uszkodzeniami niezbędnych nadmiarów kabli światłowodowych układanych w rurociągach kablowych dzięki dużej odporności mechanicznej i wytrzymałości na krótkotrwałe obciążenia zewnętrzne do 15 kN.

Zasobnik VENKON ZK1 Naprawczy umożliwia wprowadzenie istniejącej rury z kablem do zasobnika bez konieczności przecinania kabla. Stosowany do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych jako zestaw naprawczy w miejscach przecięcia/awarii kabla. Zasobnik VENKON ZK1 Naprawczy wyposażony jest w dedykowane miejsce na mufę złączeniową.

Warunki techniczne do zastosowania zasobnika

Zasobnik może być stosowany praktycznie w dowolnych miejscach instalowania rurociągu kablowego i przykrywany jest warstwą ziemi o standardowej wysokości 0,7 metra lub innej zgodnie z instrukcją montażu.

Zasobnik umożliwia nałożenie na istniejącą rurę w kanalizacji teletechnicznej bez konieczności jej przecinania. Przy zamówieniu należy podać średnicę rury, na którą będzie instalowany zasobnik, ponieważ zasobniki produkowane są pod konkretną średnicę rury.

Zasobnik przed zasypaniem należy przykryć arkuszem folii, wystającym co najmniej o 200 mm poza obrys zasobnika. Na folii należy ułożyć odcinki taśmy ostrzegawczej stosowanej w danym rurociągu kablowym.

Opis techniczny zasobnika

Zasobniki kablowe mają postać pionowej skrzynki z okrągłym włazem. Poniżej przedstawiono budowę zasobnika naprawczego.

Pokrywa zasobnika została zaprojektowana wg PN-EN 124:2000 na przeniesienie obciążenia 15kN tj. klasy A15. Korpus zasobnika przenosi siłę z pokrywy oraz ciśnienie otaczającej ziemi. Dopuszczalny jest zarówno ruch pieszy jak i ruch kołowy. Potwierdzeniem spełniania tych właściwości są raporty z badań wytrzymałościowych i certyfikat Centino CERT.

Dopuszcza sie stosowanie pokryw i włazów innych producentów pod warunkiem dopasowania geometrycznego. Pokrywy i włazy powinny być zgodne z PN-EN 124 oraz klasy minimum A15. Wszelkie przypadki obciążeniowe, które nie zostały przewidziane w raportach obliczeniowych powinny zostać obliczone przez projektanta.

Wykaz elementów

NrNazwa częściIlość
1Płytka PE2
2Pokrywa zasobnika PE z uszczelką gumową1
3Rura podporowa zasobnika PE1
4Wkręty nierdzewne 9×6.549
5Wypełnienie korpusu PE1
6Korpus zasobnika ZK0 PE1
Zasobnik Naprawczy ZK1 N budowa

Standardowa rura HDPE Ø 40.
Należy podać średnicę rury przy zamówieniu.

Wymiary i kształty

Dokumentacja

Zapraszamy do współpracy firmy, które podejmą współpracę w ramach promowania i sprzedaży naszych produktów z branży budownictwa drogowego.