Studnie

Zbiorniki pionowe do zastosowań jako zbiornik na wodę deszczową, na nieczystości płynne, studzienka wodomierzowa, studzienka przepompowni itp.