Korpus ZK0

Zbiornik pionowy podziemny.

Zbiornik pionowy podziemny.

Dopuszczalna głębokość posadowienia: 1 m licząc od powierzchni gruntu do górnej krawędzi zbiornika.

Przykładowe zastosowania:
– obudowa urządzeń sieci kanalizacyjnej.

Materiał: Polietylen

PODSTAWOWE PARAMETRY

Pojemność
całkowita
MasaGrubość
ścianki
Średnica
włazu
Wysokość
0,21 m312 kg8 mm600 mm0,46 m
Dokumentacja