Korpus studni SK-1000

Zbiornik pionowy podziemny.

Zbiornik pionowy podziemny.

Dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m licząc od powierzchni gruntu do górnej krawędzi zbiornika.

Przykładowe zastosowania:
– studnia wodomierzowa,
– obudowa przepompowni.

Materiał: Polietylen

PODSTAWOWE PARAMETRY

Pojemność
całkowita
MasaGrubość
ścianki
Średnica
włazu
Wysokość
0,55 m329 kg8 mm600 mm1,1 m
Dokumentacja