Formowanie rotacyjne wyrobów spienionych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszej kadry opanowaliśmy bardzo trudne zagadnienie jakim jest odlewanie rotacyjne wyrobów wielowarstwowych w tym wyrobów spienionych.

Dzięki specjalnemu przeprojektowaniu maszyny i wdrożeniu innowacyjnych funkcji, nasza maszyna może w sposób automatyczny produkować wyroby spienione zarówno w technologii one-shot foaming (zasyp jednorazowy) jak i multi shot foaming (zasyp wielokrotny).

Produkcję wielowarstwową możemy prowadzić przy użyciu urządzeń typu drop-box, jak również przez zasypywanie poza piecem. Nasze doświadczenie w produkcji materiałów spienionych i wielowarstwowych gwarantuje otrzymanie znakomitych rezultatów.

Zapraszamy do współpracy klientów, którzy mają pomysły na wyroby spienione!

Zapraszamy do współpracy firmy, które podejmą współpracę w ramach promowania i sprzedaży naszych produktów z branży budownictwa drogowego.